Narzędzia frezarskie - zastosowanie, rodzaje, cena

Frezowanie w ostatnich latach dołączyło do grupy najważniejszych technik wchodzących w skład obróbki skrawaniem. Dzięki niemu istnieje możliwość zmodyfikowania danej płaszczyzny zgodnie z jej przeznaczeniem oraz oczekiwanym efektem estetycznym. Jednak, aby otrzymać konkretny rezultat, najpierw trzeba odpowiednio dobrać dane narzędzie do zaplanowanego zadania. Bez względu na to, jakiego narzędzia frezarskiego potrzebujesz, szeroką ofertę znajdziesz w na stronie firmy ITA Polska. Przedsiębiorstwo to specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych urządzeń oraz sprzętów specjalistom z wielu branż - w tym tej związanej z obróbką skrawaniem. Oferta obejmuje narzędzia do rozmaitych zadań w obszarze frezowania, zapewniając fachowcom solidne, a jednocześnie jakościowe zaplecze techniczne.
Narzędzia frezarskie

Narzędzia frezarskie - zastosowanie

Narzędzia frezarskie, jak już zostało wspomniane, służą do obróbki skrawaniem. Jednak to bardzo ogólne założenie, ponieważ ten obszar modyfikacji materiału obejmuje ogrom różnorodnych zadań. To z kolei wymaga przygotowania narzędzi, które będą w stanie je realizować. Jeśli chodzi o frezowanie, narzędzia zgodnie z przeznaczeniem można podzielić na kilka typów. Wśród nich wymienia się elementy do obróbki powierzchni płaskich, w tym głowice frezarskie, frezy walcowe czy walcowo-czołowe. Inna grupa służy do robienia rowków prostokątnych, czyli tarczowe. Z pomocą frezów kątowych da się natomiast wykonać rowki kątowe. Do gwintów służą narzędzia jedno- albo wieloostrzowe. Natomiast przy wykorzystaniu frezów krążkowych i ślimakowych wykonuje się koła zębate.

Narzędzia frezarskie - rodzaje

Narzędzia frezarskie stanowią tak różnorodną grupę pod względem wielu cech, że da się je podzielić, biorąc pod uwagę rozmaite kryteria. Jedno z nich to materiał, z którego elementy zostały wykonane. Zgodnie z tą cechą wyróżniamy frezy ze stali proszkowej, kobaltowej, szybkotnącej, węglika spiekanego, a także z płytką diamentową. Jeśli wziąć pod uwagę geometrię ostrzy, frezy dzieli się na te do obróbki poszczególnych powierzchni bądź płaszczyzn, do przecinania, do wykonywania rowków kątowych, trapezowych albo takich o prostoliniowym zarysie. Sposób mocowania też jest znaczącą cechą. W związku z nią frezy obejmuje podział na trzpieniowe i nasadzane. ITA Polska dodatkowo stosuje podział narzędzi zgodnie z obrabianym materiałem. Dzięki temu można bardzo łatwo znaleźć frezy do obróbki grafitu, kompozytów, tworzyw sztucznych, miedzi niestopowej czy stopów aluminium.

Narzędzia frezarskie - cena

Jak widać, narzędzia frezarskie stanowią niezwykle zróżnicowaną grupę. To z kolei powoduje, że trudno jest podać jedną obowiązującą cenę dla poszczególnych elementów. Dzieje się tak, ponieważ konkretne cechy, jak przeznaczenie, kształt frezów, geometria ostrzy, materiał, z którego powstały, sposób mocowania, rodzaj ostrzy czy kierunek pracy determinują kwotę. Pracownicy ITA Polska doskonale zdają sobie sprawę z tych zależności. W związku z tym na stronie nie podali kosztów zakupu poszczególnych frezów i zestawów narzędzi. Aby poznać obowiązującą cenę za dany produkt, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Natomiast w celu umożliwienia lepszego poznania specyfiki konkretnego narzędzia ITA Polska udostępnia na swojej strony katalogi producentów poszczególnych frezów.